Kết bạn với nhau nào!

Kết bạn với nhau nào !


 

Liên kết giữa các blog có lợi ích gì?

Liên Kết Blog giúp trang blog của bạn có nhiều người biết đến hơn và có một vị trí vững vàng trên Google.

Liên kết với nhau giúp các admin có thêm nhiều kinh nghiệm, cũng như giúp đỡ nhau trong quá trình sử dụng Blogger.

Những blog nào sẽ không được đặt liên kết?

Khiêu dâm, phim sex hoặc chứa các video 18+
Phản động hoặc liên quan đến chính trị không phù hợp


Một số yêu cầu khi liên kết

Trước khi bình luận vào trang này, bạn phải đặt liên kết của mình trên trang của bạn trước.
Phải đặt đúng tiêu đề, miêu tả và liên kết trỏ đến modz1.blogspot.com/
Nếu bạn gỡ bỏ liên kết của mình trên trang của các bạn thì mình cũng sẽ gỡ bỏ liên kết của các bạn trên trang modz1.blogspot.com/

Cách liên kết với modz1.blogspot.com/

Tên hiển thị: ...
Link blog: ...
Mô tả: ...

Xin cảm ơn!