Hướng dẫn tạo khung Comment Facebook cho từng bài viết trong Blogger

 

Hướng dẫn tạo khung Comment Facebook cho từng bài viết trong Blogger

Facebook là một mạng xã hội lớn với rất nhiều người dùng, mỗi ngày có hàng tỷ thông tin được đăng tải lên Facebook thế nên việc chèn một khung Comment của Facebook vào blog là điều vô cùng quan trọng

Để tạo một khung Comment Facebook các bạn cần phải tạo một ID APP (ID Ứng dụng) trong https://developers.facebook.com/apps


Sau đây là các bước tạo khung Comment Facebook trên blogger

Bước 1: Vào Chỉnh sửa HTML và dán đoạn code bên dưới trước thẻ đóng </head>

<meta content='ID APP' property='fb:app_id'/>
<meta content='https://www.facebook.com/abc123' property='fb:admins'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var purl= location.href; var fb_href = purl.substring(0,purl.indexOf(".html")+5); var fbcm ='<div class="fb-comments" data-href="'+fb_href+'" data-colorscheme="dark"data-num-posts="5"data-width="660"></div>';
//]]> </script>
Trong đó các bạn phải:
  • Điền ID APP và đường dẫn Facebook cá nhân của bạn trong thẻ Meta
  • data-num-posts="5" là số lượng Comment hiển thị, 
  • data-width="660" là độ dài của khung Comment. 
Bạn có thể chỉnh 2 thông số này cho phù hợp với blog

Bước 2: Chèn đoạn Code bên dưới trước thẻ đóng </body>
<div id='fb-root'/>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {return;}
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = &quot;//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&quot;;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, &#39;script&#39;, &#39;facebook-jssdk&#39;));</script>

Bước 3: Chèn đoạn code hiển thị khung Comment Facebook:

Đầu tiên các bạn  cần xác định vị trí cần chèn, hãy tìm 1 trong 2 đoạn code sau

<b:include data='post' name='post'/>

<b:includable id='comments' var='post'>  

Sau đó dán đoạn code này ngay bên dưới 1 trong 2 code tìm được ở trên

<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
<script type='text/javascript'>
document.write(fbcm);
</script>
</b:if>

Như vậy là các bạn đã chèn xong khung comment Facebook vào blog, hãy lưu lại và xem kết quả.

Chúc các bạn thành công !

Video hướng dẫn chi tiết